Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Особености в разтежа и развитието

За нашите условия, при засяване в оптимален за района агротехнически срок, пшеницата покълнва за 3-5 дни и пониква за 8-10 дни. Поникването може да се забави твърде продължително при липса на влага в почвата. От късно поникналите посеви се получават ниски добиви, защото растенията са слабо вкоренени, незакалени и лесно измръзват.
Възелът на братене се формира във фаза 3-ти 5-ти лист и обикновено се залага на 1-3 cm под повърхността на почвата. При сеитба в оптимален срок, при нормални влага и температура, 20 до 25 дни след поникването се образува първият брат. При своевременно поникване пшеницата образува 2-3 есенни братя. Братенето продължава и през пролетта, но есенните братя са по- продуктивни от пролетните.
Най-интензивно нарастване се осъществява в периода  вретенене-изкласяване.
В края на фаза братене-начало на вретененето протичат етапите на органогенезиса, през които се залагат дължината на класа, броят на класчетата и цветчетата. През този период пшеничените растения трябва да са добре осигурени с хранителни вещества, влага и светлина, за да заложат по-дълъг клас с повече класчета и цветчета.
Цъфтежът започва няколко дни след изкласяването. Класът зацъфтява от средата към основата и върха. Първо изцъфтява класът на главното стъбло, а след това класовете на братята по реда на тяхното образуване. Пшеницата е самоопрашваща се култура, но съществува възможност и за кръстосано опрашване.
Зърното започва да се формира след оплождането. Това продължава 10-15 дни. Узряването е с продължителност 40-50 дни и протича през три фази (млечна, восъчна и пълна).

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар