Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Перуански кактус (Cereus peruvianus)

02345Перуанският кактус(Cereus peruvianus) има цилиндрично стъбло, покрито с множество несиметрични разклонения, сякаш изваяни от мек материал. Той, е мутация на първоначалните кактусови форми, виреещи в горещите полупустинни области на Америка. На фона на модерна обстановка, групичка от подобни растения изпъква по необичайно интересен начин. Всеки отделен екземпляр представлява причудлива комбинация от различни по големина усукани стъбла с паралелни вдлъбнатини и дребни жълти бодли на върха. През лятото по-старите растения поникват бели ароматни цветове, които се разтварят нощем, а сутрин прецъфтяват.

Перуанският кактус предпочита постоянна температура от около 15-24 градуса от късната пролет до началото на есента, а през зимата понася и хлад: 5-20 градуса. Подходящ за перваза на прозорци с южно изложение, защото се нуждае от възможно най-много светлина.

От средата на октомври до края на март, почвата трябва да се полива много малко или никак. През зимата, е нужна толкова вода, колкото стъблото да не се отпусне. В растежния сезон поливанията трябва да са редовни, при всяко изсъхване на почвата. Ниската влажност и доброто проветряване са идеалните условия за перуанския кактус. Да се оросява сутрин и да се държи на сянка, докато не се изпари.

Възрастните кактуси се торят през пролетта с по лъжичка естествена тор на прах за саксия от 10-15 см. Младите растения се пресаждат всяка пролет, като на 2 части високохумусна почва се слага 1 час едър пясък. Въпреки „пустинния“ си произход, кактусът се нуждае от нещо повече от пясък. Цъфтежът на перуанския кактус може да бъде стимулиран чрез умерено дозиране на летните грижи и зимно „безгрижие“, що се отнася до поливането му.

Проблеми и решения

Загниване в основата на ствола – Това означава, че целият кактус, е подгизнал заради прекомерните поливания или задържането на вода през зимата. За размножаването на растението може да се използва здравата част на ствола.

Изсъхване на върховете – това, е белег за прекомерно зимно поливане.

Петна и тъмни пъпчици – получава се при недостиг на вода през лятото, при рязко охлаждане, паразитни заболявания и физически травми.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар