Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и хибриди захарното цвекло

Род Beta към семейство Лободови (Chenopodiaceae) обединява 15 вида, от които само един е културен – Beta vulgaris L.
Значение за практиката имат следните негови вариетети:
var. sacharifera – захарно цвекло
var. crassa – кръмно цвекло
var. cicla – листно цвекло
var. esculenta – салатно цвекло
Предполага се, че захарното цвекло произхожда от дивото – Beta maritima, като най – напред от него са се появили листното – Beta vulgaris L. var. cicla и Beta vulgaris L. var. esclenta, a впоследствие от тяхното естествено кръстосване – Beta vulgaris L. var. sacharifera.
У нас са районирани следните хибриди: Елит, Ком (974 725), Пещера, и Раднево.
От кръмното цвекло са районирани хибридите Веси, Плиска и Жълт екендорф.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар