Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на конопа

Конопът се отнася към семейство Kонопови (Canabinaceae), на род Canabis L.
Съществуват 3 вида коноп: Canabis sativa L. – обикновен коноп, отглеждан за влакно и семена; Canabis indica Lam. – индийски коноп, от който се получава хашиша и Canabis ruderalis Janisch. – диворастящ (плевелен) koноп.
Обикновеният коноп включва два екологични типа: южен (европейски) и източен (азиатски).
У нас се отглежда обикновеният коноп, отнасящ се към европейския тип. Районирани са сортовете Силистренски и Краснодарски

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар