Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на лена

Към род Linum на семейство Linaceae (D.C.) Dumort. се отнасят над 200 едногодишни и многогодишни видa. Най-разпространен от тях е обикновеният, културен вид Linum usitatisimum L., включващ и следните 3 по-важни подвида: subsp. mediteraneum Vav. et Ell. (средиземноморски – с всоки до 50 cm растения, едри кутийки и семена с маса на 1000 броя – 10-13 g); subsp. transtorium Ell. (междинен – с високи 50-60 cm растения и семена с маса на 1000 броя – 6-9 g); subsp. eurasiaticum Vav. et Ell. (евроазиатски – с различна височина и разклоненост на стъблата, с дребни семена – маса на 1000 броя – 3 – 8 g).
Последният е най-разпространен като култура. Към него принадлежат разновидностите: var. elongata (за влакно); var. brevimulticaulia (за масло); var. intermedia (междинен) и var. prostrata (стелещ – без съществено значение).
У нас райониран сортът за влакно Нике.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар