Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика и сортове на ориза

Съществуват 23 вида ориз, но като културно растение се отглежда видът Oriza sativa L. Той спада към сем. Poaceae=gramineae, род Oriza. Културният ориз се дели на два подвида: обикновен ориз – ssp. Communis и дребнозърнест ориз – ssp. Brevis Обикновеният ориз се разделя на две групи: индийски (Indica) – с тънки и дълги зърна и японски (Japonica) – с по-широки, но къси зърна. Към тези две групи има два типа – клейовиден (Glutinosa), зърната на който при варене се разваряват и губят формата си и неклейовиден (Utilisima) – чиито зърната след варене набъбват, запазват формата си и имат добра сипливост. В нашата страна се предпочита неклейовидният ориз и всички сортове, които се отглеждат, са от този тип.
У нас са районирани сортовете Богдан, Османчик 97, Мариана, Искра и ЛМБП, отговарящи на изискванията за различимост, хомогенност и стабилност, както и на изискванията за биологични и стопански качества за почвено-климатичните условия на страната.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар