Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Систематика,сортове

Твърдата пшеница /Triticum durum Desf./ принадлежи към род Triticum L, сем. Poaceae  /зърнено-житни култури/ и по броя на разновидностите, екотиповете и сортовете отстъпва на обикновената пшеница. В България твърдата пшеница има доста голямо ботаническо разнообразие, тъй като са установени 17 разновидности. Най-често срещаните от тях са: var. valenciae Kцrn. (бели класове и осили, овласени, с жълто зърно); var. leucurum Al. (бели класове и осили, неовласени, с жълто зърно); var. hordeiforme Host. (червен клас и осили, неовласени, с жълто зърно); var. melanopus Al. (бял овласен клас, с черни осили и жълто зърно); var. apulicum Kцrn. (червен овласен клас, с черни осили и жълто зърно).
Районираните в производството сортове твърда пшеница са Загорка, Белослава, Възход, Сатурн 1″ и Прогрес.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар