Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Твърда пшеница

Значение, произход, разпространение, добиви. Твърдата пшеница  Triticum durum Desf. заема второ място след меката и се отглежда на около 300 милиона декара в света, като дава около 8 % от общото световно производство на пшенично зърно. Важността на твърдата пшеница нараства поради факта, че нейното производство е концентрирано в ограничени райони. На север стига до 40-440 с. ш., а на височина най-много до 3000 m. Тя е широко разпространена култура в Близкия, Средния Изток и Северна Африка (47,1 %), Средиземноморска Европа (13,6 %) Андите и Южна Америка /Аржентина/ (2,6 %), САЩ, Канада и Мексико (19,6 %), в някой страни на Югоизточна Азия и Китай (11,4 %), както и в Австралия и други райони (5,7 % от площите). При това развиващите се страни произвеждат около 15-17 милиона тона твърда пшеница от общо 30-35 милиона тона в света Очаква се населението на развиващите се страни бързо да нараства в близките години и  значението на твърдата  пшеница също да расте, защото тя е единствената житна култура, която се използва изключително за храна на човека.
България е традиционен производител на твърда пшеница. Историческите данни сочат, че тя е отглеждана по нашите земи още преди основаването на българската държава. Траките са се славели като производители на твърда пшеница в древния Рим. Условията в България са благоприятни  за получаването на висококачествена реколта от тази култура.  Нарастването на производството у нас се дължи на новите продуктивни и с високо качество на зърното сортове създадени в Института  по памука и твърдата пшеница гр. Чирпан и в Добруджанския земеделски институт гр. Генерал Тошево, както и технологии за тяхното отглеждане.
Въпреки малката си площ, твърдата пшеница е икономически важна култура, защото има уникални качества и крайни продукти. Зърното на твърдата пшеница е обикновено едро, златистокехлибарено  и полупрозрачно със стъкловиден лом. Тези особености, заедно със  повишеното съдържание на протеин, здрав, разтеглив глутен и повишено съдържание на каротиноиди правят твърдата пшеница подходяща за производство на различни хранителни продукти. Макаронените изделия са най-обикновения краен продукт на твърдата пшеница. Специфичните качества на зърното водят до получаване на макарони с отлични кулинарни свойства след сваряване. Те са жилави, не се слепват и запазват формата си, не се разваряват и имат приятен цвят и вкус. В Европа, Северна Америка, Австралия и др. твърдата пшеница се използва главно за фабрично производство на макарони, спагети, юфка, фиде и други пресовани изделия.
В България твърда пшеница се отглежда основно в Старозагорски, Хасковски, Пловдивски, Ямболски, Бургаски и по-малко в Добрички и Варненски райони. Добивите на зърно варират от 300 до 850 kg/da във зависимост от продуктивните възможности на даден сорт, технологията на отглеждане и почвено-климатичните условия.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар