Сайта се подкрепя от структурата за услуги "кърти чисти извозва" в България - КЪРТИ.БГ

Защо, е важно да задоволим температурните изисквания на растението

02345Един от най-важните фактори за развитието на всяко растение, е температурата. До голяма степен растежа зависи от нея. Затова, е препоръчително да задоволим изискванията на екземплярите, които отглеждаме, иначе в противен случай няма да се развива по желания и очакван начин.

Препоръчително, е да осигурим необходимите нива на растението, който отглеждаме му, защото, ако му е студено, то той ще забави развитието си, а ако пък му, е прекалено горещо, то значително ще ускори растежа си, което пък ще го направи лесно уязвимо на всякакви болести. Затова трябва да намерим баланса и да се стараем да го поддържаме.

По-голяма част от домовете, в които се отглеждат растения са с централно отопление, което пък от своя страна пресушава въздуха и намалява влажността във въздуха, а това може да се окаже пагубно за растенията. През студените зимни месеци, обаче не може да спрете отоплението в дома си, за да се развиват растенията. Така, че трябва да постъпите по друг начин, за да ги предпазите от неблагоприятните климатични условия в момента. Единият вариант, е да ги преместите в друга по-хладна стая, но ако не разполагате с такава, ще трябва изкуствено да увеличите влажността във въздуха. Това може да го направите по няколко начина, като най-широко разпространените са – ако растенията се намират в близост до отоплението, то поставете съд с вода върху радиатора и така ще повдигнете влагата. Другият вариант, е да поставите влажни камъчета в чинийката на растението.

За да не измъчвате цветята и себе си, то отглеждайте екземпляри, които биха вирели добре при климатичните условия в дома Ви. Важно, е да знаете, че ако смятате си отглеждате топлолюбиви растения, те ще Ви костват много повече грижи и задължения, отколкото студенолюбивите, защото се нуждаят от много повече влага, светлина и напояване.

Фирмите за кърти чисти извозва услуги. Покриви хидроизолация и изолация.

Напишете коментар